W jaki sposób mamy możliwość rozliczyć PIT przez internet?

29 stycznia 2019 Off By admin
W jaki sposób mamy możliwość rozliczyć PIT przez internet?
PIT-38 to blankiet przeznaczony dla jednostek rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym rozliczymy dochody z:działalności ekonomicznej prowadzonej na prywatne nazwisko, działalności ekonomicznej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem, wynajmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W deklaracji wykazuje się też niezwolnione z opodatkowania profity zagraniczne, które podatnik osiągnął w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnicy którzy nie mają w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający zniżonemu obowiązkowi podatkowemu). Aplikacja PIT online 2014, to oprogramowanie z którym rozliczysz i przeprowadzisz osobistego PIT a sprawnie i łatwo. Odliczenie przypada rodzicom piastującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeśli dziecko z nimi przebywa także rodzicom tymczasowym. Z odliczenia nie skorzystają zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej również opiekunowie prawni w sytuacji, kiedy nieletni z nimi nie mieszka. Nadzwyczaj przydatny program PIT online 2014, który za Ciebie wypełni PIT (przeczytaj też o innych PITach – np. PIT 37 i 28 – ).

PIT-38 zaprojektowany jest przede wszystkim dla płacących podatki wyprzedających bądź zawierających papiery wartościowe – obligacje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, wynajęte papiery wartościowe, wkłady w kooperatywach. Ten typ blankietu zaprojektowany jest także dla płacących podatki inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie także giełdach zagranicznych. Do blankietu można dodać załącznik PIT/ZG, co znaczy, że na PIT-38 można również ujawnić podobne dochody otrzymane poza granicami Polski.

Przeglądnij naszą stronę. Możesz poczytać na niej następne zajmujące posty. Zatem kliknij, aby zobaczyć więcej informacji na zbliżony temat.

Termin przekazania formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym. szerzej na ten temat –

Poza tym PIT-38 zaplanowany jest dla płacących podatki, którzy w roku fiskalnym osiągnęli profity z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną względnie udziałów w spółdzielniach w zamian za wkład niefinansowy w innej formie aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana fragment.