Przyrządy do transportowania towarów w przemyśle – transportery rolkowe

27 maja 2021 Off By admin
Przyrządy do transportowania towarów w przemyśle – transportery rolkowe
Hale produkcyjne, fabryki, pomieszczenia magazynowe to miejsca, gdzie produkuje się i przechowuje duże ilości towarów. Rodzi się konieczność przemieszczania ich w ramach jednego rozległego pomieszczenia, jak również pomiędzy dwoma oddzielnymi pomieszczeniami. W tym celu powstały specjalne maszyny, które ten transport ułatwiają. Do tak zwanych przyrządów transportu bliskiego należą wszelkiego rodzaju przenośniki.

Służą one do przenoszenia na niedalekie odległości różnego typu ładunków, zarówno stałych, jak i o konsystencji sypkiej. Po połączeniu kilku urządzeń mogą być eksploatowane przy liniach produkcyjnych. Wyróżnia się kilka typów przenośników. Można do nich zaliczyć transportery rolkowe oraz kubełkowe.

Stosowane transportery rolkowe

Przenośniki rolkowe służą do transportu materiałów w formie zwartej w poziomie. Dzielą się na napędzane, nienapędzane i łukowe. Jako że materiały transportowane są przy pomocy rolek, powinny one posiadać płaskie dno, by nie zaklinowały się pomiędzy wałkami. W większości przypadków więc za ich pomocą transportuje się paczki, skrzynie, palety i inne.

Jeżeli masz ochotę wyszukać artykuły na ten temat, to przejdź tutaj (https://www.ehrle.pl/pl/firma/aktualnosci/debiut-ehrle-na-master-truck-show-2017/) i zobacz pozostałe informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

Wałki przyrządu zrobione są najczęściej ze stali lub z plastiku. PrzenośnPrzenośniki – zerknij na http://olejnik.pl/przenosniki-rolkowe-grawitacyjne/ – kliknij aby zobaczyć więcej -dzane działają przy użyciu siły ludzkich mięśni lub grawitacji. Wykorzystywane są najczęściej przy magazynowaniu. Do zmiany kierunku przenoszenia ładunku służą transportery łukowe. Zaletą przenośników wałkowych jest oszczędność energii – zwłaszcza w przypadku tych nienapędzanych.

Transportery kubełkowe

Transporter kubełkowy to narzędzie wykorzystywane do transportu materiałów w formie sypkiej. Znajduje szerokie zastosowanie|Używa się ich na dużą skalę przy przenoszeniu różnego typu płodów i produktów rolnych. Może być wykorzystywany także przy transporcie materiałów budowlanych jak na przykład żwir, kruszywa i tym podobne. Wśród przenośników kubełkowych wymienić można kilka form.

Najbardziej popularne są przenośniki proste. Wykorzystywane są także niekiedy przenośniki okrężne. Przyrządy te powinny się odznaczać przede wszystkim szczelnością, gdyż od tego zależy, czy transportowany materiał dotrze na miejsce przeznaczenia w równej ilości. Konstrukcja przenośników najczęściej zbudowana jest ze stali, co gwarantuje jej wytrzymałość i trwałość.