Podstawowe różnice między zawodami związanymi z prawem, możliwości i ograniczenia prawników oraz adwokatów.

24 września 2018 Off By admin
Podstawowe różnice między zawodami związanymi z prawem, możliwości i ograniczenia prawników oraz adwokatów.
Wielu ludzi miało już możliwość skorzystania z porad adwokata albo prawnika, ich pomoc jest niezbędna w niejednej sytuacji. Często pojęcia te stosuje się równolegle, niekiedy może się też pojawić hasło radca prawny, i dla większości ludzi wszystkie te określenia znaczą dokładnie to samo. Lecz w praktyce są między nimi różnice, i to dość istotne, dlatego też powinno się z nimi choć trochę zapoznać.

Prawo

Autor: Karolina van Schrojenstein Lantman – Orlinska
Źródło: http://www.flickr.com
Nigdy bowiem nie wiadomo, w którym momencie będzie trzeba szukać porady u którejś z tych osób, i w takim przypadku warto wiedzieć, co można od nich uzyskać. Wspólną cechą adwokatów oraz prawników jest to, że w pierwszej kolejności muszą zakończyć oni odpowiednie studia prawnicze i mieć zrobione magisterium. W przypadku prawnika tak naprawdę to powinno wystarczyć, bo mając ukończone studia może on otworzyć własną kancelarię i rozpocząć udzielanie porad. Pamiętać przy tym należy, że zawód ten nie jest uregulowany odpowiednimi przepisami, nie podlega on też żadnym organom nadzorczym, tak więc prawnik lubin w Warszawie nie będzie musiał na przykład posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Niezwykle istotne jest również to, adwokat Warszawa Wola może występować oficjalnie na rozprawach, dopuszczalne są jedynie nieliczne przypadki, w których będzie to możliwe. Aby tym się zajmować, dana osoba musi być adwokatem, który ma najwyższy stopień pośród zawodów prawniczych. Żeby zostać adwokatem trzeba skończyć odpowiednie szkolenie, zdać niezbędne egzaminy i otrzymać wpis na listę adwokatów.

Potrzeba do tego kilkuletniej, ciężkiej pracy, ale na końcu tej drogi czekają ogromne możliwości. Adwokaci posiadają najszersze uprawnienia, w zasadzie mogą prowadzić sprawy przed wszystkimi sądami, nie mają też ograniczeń związanych z charakterem prowadzonych spraw. Adwokaci działają zawsze na własny rachunek, najczęściej w kancelariach, i będą ich obowiązywać ścisłe zasady zawodowej etyki. Niezwykle istotne dla ich klientów jest też to, że muszą oni wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC, które gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy coś zostanie zaniedbane.