Najważniejsze obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracownika

18 sierpnia 2020 Off By admin
Najważniejsze obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracownika
Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik ma prawo do adekwatnego uposażenia za wykonywaną pracę, które nie powinno być niższe od pensji minimalnej.
Jego wielkość powinna uzależniona być głównie do typu realizowanej pracy, umiejętności pracownika a także ilości i jakości świadczonej przez niego pracy.

Ustawodawca precyzyjnie przy tym wskazał, w jaki sposób pracodawca ma wynagrodzenia wypłacać – dokładnie jeden raz na miesiąc, w stałym jak też ustalonym z góry czasie. Z reguły robi się to „z dołu”, a więc za pracę wykonaną, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Pensję możemy przelewać też „z góry”, jeśli takowe ustalenia będą przyjęte w zakładzie pracy.

Spodobał Ci się tego typu tekst? To świetnie, jeżeli chcesz poznać coś tak samo absorbującego, to zapewne zaciekawi Cię także użyteczna treść (https://shoplet.pl/30-laptopy-poleasingowe-lenovo-ibm).

Pracodawca nie może też opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przekazywać je na raty.

led

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
Na pracodawcy spoczywa też ciąg obowiązków powiązanych z ochroną zdrowia pracowników – należą do nich także obligatoryjne badania lekarskie. Szef powinien więc skierować oraz pokryć koszt badań wstępnych nowo przyjmowanej do przedsiębiorstwa osoby. Na pracodawcy spoczywa również zadanie skierowania oraz pokrycia kosztu badań kontrolnych.

Masz ochotę pogłębić swą wiedzę? Będzie nam przyjemnie, jeżeli dla osiągnięcia tego celu przeczytasz informacje ze strony (https://capira.pl/), które dla Ciebie opracowaliśmy w kolejnym linku.

Okresowym badaniom podlegają wszyscy pracownicy, natomiast ich częstotliwość wyznacza lekarz biorąc pod uwagę stan zdrowia pracownika jak też warunki pracy charakterystyczne dla zajmowanego stanowiska .

Z kolei kontrolne badania przeprowadzane są w wypadku niezdolności pracobiorcy do pracy z przyczyny choroby trwającej dłużej aniżeli 30 dni – ich celem jest sprawdzenie, czy pracobiorca może jeszcze realizować pracę na swym stanowisku. Szef powinien także zapewnić pracobiorcy przeszkolenie z zakresu BHP.