Jak przebiega sprawa w sądzie i czemu dobrze powierzyć prawnikowi przeprowadzenie postępowania sądowego?

22 listopada 2018 Off By admin
Jak przebiega sprawa w sądzie i czemu dobrze powierzyć prawnikowi przeprowadzenie postępowania sądowego?
Czemu warto powierzyć prawnikowi prowadzenie postępowania sądowego? Nie każdy z procesów wymaga uczestnictwa prawnika w charakterze pełnomocnika. Istnieje kilka postępowań, jakie z uwagi na niezbyt skomplikowany charakter nie wymagają jego uczestnictwa. Przynależy do nich na przykład sprawa o potwierdzenie nabycia spadku. Wiadomo, od tej zasady są wyjątki. Adwokat będzie potrzebny w postępowaniu cywilnym (dla przykładu o alimenty), w postępowaniach rodzinnych, a z pewnością w gospodarczych.

radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com

Asysta radcy prawnego, typu radca prawny Wrocław, w postępowaniach sądowych polega na substytuowaniu prezentowanej przez prawnika strony procesu a co więcej realizowaniu za nią przedsięwzięć mających związek z organizowaniem różnorodnej korespondencji procesowej (pozwu, skarg i pozostałych wniosków) i – co najważniejsze – adwokat bierze aktywny udział w rozprawie, zadaje pytania stronom (zdecydowanie pomocna strona, dobrze odwiedzić). W tej sprawie na adnotację zasługuje też to, że poczynając od 5 maja 2012 roku zmianie uległy przepisy kodeksu cywilnego.

Nakładają one dzisiaj na uczestników postępowania nowe, w wyższym stopniu restrykcyjne obowiązki, do których należy zaprezentowanie w pozwie jak też odpowiedzi na pozew każdych stwierdzeń, a jednocześnie wniosków dowodowych, pod rygorem odrzucenia spóźnionych stwierdzeń, a przy tym wniosków dowodowych, chyba że uczestnik uprawdopodobni, iż nie zgłosił ich w pozwie albo tego typu piśmie przygotowawczym bez swej winy albo, że uwzględnienie tych stwierdzeń jak także dowodów nie spowoduje zwłoki w identyfikacji przedmiotu sprawy. Powinniśmy też zaznaczyć, że z uwagi na określone zmiany obecność prawnika w przebiegu pierwszej instancji jest bardzo istotny właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób zupełny postępowania dowodowego.

komornik

Jeśli mamy ograniczone możliwości pieniężne to zawsze rekomendowane jest zatrudnienie adwokata, np. z kancelaria Wrocław do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji zminimalizowanie jego udziału do skreślenia apelacji albo kontrakcji na nią . Należy również zaakcentować, że koszty udziału radcy prawnego w procesie będą, właściwie jak zawsze, zwracane przez stronę przegraną na podstawie stosownego orzeczenia. Sąd może także zwolnić strony sprawy z opłat sądowych jeśli ich sytuacja materialna może to uzasadniać. I tak to może wyglądać, chociaż temat wydaje się zawiły to jednakże warto się nim zainteresować, bo może przyda się w przyszłości.