Czym może zajmować się spółka gazownicza?

28 kwietnia 2021 Off By admin
Czym może zajmować się spółka gazownicza?
Gaz ziemny znany także jako błękitne bądź niebieskie paliwo, stanowi obecnie jeden z najważniejszych surowców wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki, m.in.: energetyce, hutnictwie, przemyśle chemicznym i spożywczym. Na jego popularność wpływają przede wszystkim czynniki ekonomiczne, nieustannie rozwijające się nowoczesne technologie i niemal bezproblemowy dostęp do jego pokładów. Nie mniej istotne są właściwości gazu.

kuchenka gazowa

Autor: Goedeker’s
Źródło: http://www.flickr.com

W skład gazu ziemnego wchodzą związki takie jak: metan, niewielkie ilości etanu, propanu, butanu oraz inne związki organiczne czy mineralne. Poza tym jest bezwonny i z pewnością mniej szkodliwy dla otoczenia aniżeli inne źródła energii takie jak prąd czy węgiel. Ze względu na duże zainteresowanie gazem oraz chęć wprowadzenia go na rynek, uczynienie z niego produktu przeznaczonego do inwestycji, na terenie naszego kraju została stworzona giełda gazu, zobacz: giełda gaz ziemny. Ze strony organizacyjnej za jej właściwe funkcjonowanie odpowiada Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (zalicza się je do GKPW S.A. z siedzibą w Warszawie). Ważnym zadaniem opisywanej giełdy jest informowanie o warunkach zawarcia transakcji, co z kolei przyczynia się do zwiększenia dostępu do dostaw niebieskiego paliwa. Poza tym, giełda gazu umożliwia zawieranie kontraktów, których wytyczne odpowiadają zapisom rynkowym obowiązującym w Unii Europejskiej. Należy nadmienić, iż zawieranie i rozliczanie transakcji odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub szafa debora towarowych domów maklerskich (członków wspomnianych wyżej TGE oraz IRGT). Natomiast przedmiotem obrotu jest dostawa gazu w niezmiennej ilości we wszystkich godzinach.

rachunek za gaz

Autor: miguelb
Źródło: http://www.flickr.com

Warto też wspomnieć o tym, że giełdowy kurs zawieranych kontaktów jest wyrażony w złotych za 1MWh, a handel w ramach notowań ciągłych odbywa się w dni robocze, w przedziale godzinowym od 8 do 14.

Jeżeli wciąż nie udało Ci się odnaleźć niczego ciekawego, to sprawdź pod tym linkiem, tu na pewno odnajdziesz to, co okaże się dla Ciebie w tym momencie przydatne.

Omawiając kwestie związane z gazem ziemnym i jego obrotem, nie sposób zapomnieć o instytucji operującej dystrybucją gazu, trzymającą pieczę nad bezpieczeństwem sieci a także jego użytkowników. Takie właśnie zadania pełni spółka gazownicza (tutaj dowiesz się więcej). Realizuje ona założenia Programu Zgodności, a więc kieruje się zasadą neutralności w odniesieniu do przedsiębiorstw. Spółka gazownicza dba o równe traktowanie członków branży oraz stosowanie obiektywnych i przystępnych wytycznych dostępu do sieci dystrybucyjnej.